Werkplaats Medewerker Zetterij

Werkplaats Medewerker Zetterij

De Werkplaats Medewerker werkt volgens opdracht van de voorman werkplaats en door de Werkgever vastgestelde kwaliteit- en veiligheidsnormen is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en toepassing daarvan.

De werkplaats medewerker heeft de volgende taken:

 1. Veiligheid:
  1. Werken met de machines volgens de uitgereikte veiligheidsvoorschriften.
  2. Geen machine in gebruik nemen indien er geen goede uitleg over het gebruik en afstellen is gegeven.
  3. Zich op de werkvloer houden aan de veiligheidsvoorschriften.
  4. Dient in het bezit te zijn van het certificaat Basisveiligheid VCA.
  5. Indien noodzakelijk stoppen met het werk en de chef werkplaats direct daarvan op de hoogte stellen.
  6. Dient in het bezit te zijn van de juiste PBM’s .
  7. Dient minimaal 1 x per week een LMRA te verzorgen.
  8. Dient 10 x per jaar deel te nemen aan toolbox-overleg.
 2. Kwaliteit:
  1. Het controleren van het werk aan de hand van de zettekeningen op juist- en volledigheid.
  2. Het werk moet voldoen aan de kwaliteitsnorm.
 3. Budget:
  1. Je werk binnen de gestelde uren maken en als het mogelijk is daarop tijd winnen.
  2. De werkbriefjes invullen en op de gewenste tijd inleveren.
 4. Zetwerk en transport:
  1. Efficiënt verwerken van het te gebruiken materiaal op basis van de zettekeningen.
  2. Het vergaren van het benodigde materiaal op maat snijden en zetten volgens de zettekening.
  3. De gezette materialen klaar zetten voor controleren en transport.
  4. Aangeven op de zettekening van de verwerkte hoeveelheid materiaal doormiddel van het noteren van het begin en eind gewicht van de rol.
 5. Plannen:
  1. De door de voormanwerkplaats uitgereikte dagplanning volgens de daarop vastgestelde tijd uitvoeren.
 6. Organisatie:
  1. Orde en netheid van de werkplaats.
  2. Het onderhoud van werkplaatsmachines en gereedschap.
  3. Het handgereedschap op de daarvoor bestemde plaats opbergen.
 7. Communicatie:
  1. Bij problemen met productie en of materiaal melden aan de Chef werkplaats.
  2. Als je collega een afwijkend gedrag laat zien hem via de chef werkplaats daarop aanspreken.
 8. Samenwerken:
  1. Het op een positieve wijze met je directe collega’s omgaan.
  2. Het deelnemen aan werkoverleg

De werkplaats medewerker is bevoegd tot:

Opleiding eisen:

 

Reageren op deze vacature? Bel ons op 0229 563021 of Solliciteer online